Contact
Disclaimer
Privacy

Contact

Adresgegevens: NewfyBase
Stichting Nederlandse Newfoundlander Database
Postadres:
Airbornestraat 110
7002 EZ  Doetinchem

KvK: 67221408

Bankrek.: NL51 RABO 0313.9824.14
T.n.v. de Penningmeester van de Stichting
Nederlandse Newfoundlander Database

E-Mail: admin@newfybase.nl


Disclaimer

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en bijgehouden. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Van al het ingezonden materiaal wordt verwacht dat we dat met inachtneming van de privacy mogen publiceren op de NewfyBase. De inhoud van de NewfyBase website mag niet worden gecopieerd, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden via internet, druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Nederlandse Newfoundlander Database.

De Stichting Nederlandse Newfoundlander Database, NewfyBase, wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden, gebruik en gevolgen van de inhoud van deze website af.


Fokkers

Hoewel de Stichting Nederlandse Newfoundlander Database absoluut voorstander is om te fokken volgens het fokreglement van de Raad van Beheer kunnen wij echter niet garanderen dat alle Fokkers in deze databases zich daaraan houden of hebben gehouden. Dit geldt eveneens voor de huidige Fokkerslijst.


Cookies

De NewfyBase gebruikt standaard Sessie Cookies die automatisch worden verwijderd na het afsluiten van de Browser Sessie. Het Cookie voor de aanmelding hebben we verwijderd. Bijna alle browsers ondersteunen het bewaren van aanmeld gegevens.


Privacy

De Stichting Nederlandse Newfoundlander Database, kort NewfyBase, zorgt naar haar beste vermogen voor de veiligheid van de databases met o.a. ook persoonsgegevens. Alle gegevens staan op een eigen zwaar beveiligde server. Van onze vrienden, fokkers en eigenaren kunnen onderstaande persoonsgegevens in onze databases voorkomen:
Naam
Adres
Woonplaats
Land
E-mailadres
Hondennaam
Vrienden van de NewfyBase en eigenaren kunnen deze gegevens zelf inzien en/of wijzigen. Door middel van een unieke eigenaren IDentifier worden Newfs uit de databases gekoppeld aan een eigenaar waardoor de eigenaar de mogelijkheid heeft om bijv. foto’s bij de eigen Newf te plaatsten. Daarbij is het nodig om ook de persoons gegevens te controleren. Bij het uploaden van een foto worden de Naam, IPnummer en Tijdstip van de Uploader gelogd. Persoonsgegevens worden nergens in de NewfyBase getoond behalve bij de Dekreuen, Fokkers en Showuitslagen. Een fokkernaam kan op verzoek worden afgeschermd. Bij de fokkernaam komt dan te staan ‘Afgeschermd’. Persoonsgegevens worden gewist zodra deze niet meer relevant zijn. Voor inzage en/of wissen van je persoonsgegevens kun je een verzoek mailen aan admin@newfybase.nl. Daarvoor hoef je geen donateur te zijn. Bij de Newf komt dan te staan ‘Onbekend’. Alleen de unieke eigenaren IDentifier blijft dan kaal in het systeem staan om de Newfs bij elkaar te houden. Voor eigenaren is er een gratis account beschikbaar om de eigen gegevens te kunnen inzien. Zolang je een account hebt is je e-mailadres noodzakelijk om in te loggen. Wachtwoorden worden met SHA256 versleuteld opgeslagen, zijn niet terug te lezen maar wel te wijzigen. De website gebruikt uitsluitend een beveiligde verbinding (HTTPS, TLS1.2) zodat alle gegevens versleuteld over het Internet gaan. Als je inlogt dan worden je IPnummer, Tijdstip, Inlognaam en bezochte pagina's voor de veiligheid en controle gelogd. Alleen het beheer heeft, tot twee jaar terug, inzage in deze logs. Een eigenaar heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De NewfyBase wisselt geen persoonsgegevens uit en verzendt geen nieuwsbrieven.

De Stichting Nederlandse Newfoundlander Database zal niet anders dan na wettelijke dwang gegevens uitwisselen. Opmerkingen over de inhoud van de NewfyBase kunt u melden aan de Stichting.


Reclame

Op de website van de NewfyBase is geen reclame

IP-adres: 44.222.218.145
Ingelogd: Nee


© 2008..2024 Stichting Nederlandse Newfoundlander Database
Contact & Disclaimer & Privacy

Doneren met iDEAL      Raad van Beheer      The Newf Society      NNFC
Download Acrobat Reader   NewfyBase op YouTube   NewfyBase op Twitter   NewfyBase op Facebook

Versie 4.51 20-08-2023 Bugs en Showuitslagen op datum